top of page
  • Writer's pictureEmapark Datça

Refakat - Aile İkamet İzni Hakkında

Ülkemize gelerek herhangi bir sebeple ikamet izni (tezkeresi) alan yabancıların, birinci dereceden yakınları da refakat amaçlı ikamet tezkeresi alabilirler. İkamet tezkeresi sahibi olan yabancı destekleyici kişi konumundadır. Buna göre destekleyicinin yabancı eşi, destekleyicinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu ile 18 yaşını doldurmuş olsa bile destekleyicinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğu, aile ikamet izni başvurusunda bulunabilecektir.

Türk vatandaşı ile evlenen yabancıların ikamet izinleri

Türk vatandaşı ile evli yabancılar, resmi olarak evlendikten sonra ikamet tezkeresi talebinde bulunabilirler.

Türkiye'de evlenen yabancılar Evlilik işlemlerini Türkiye'de yapan yabancılar, nüfus idaresine kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra aile ikameti talebinde bulunabilirler.

İkamet tezkeresi olan yabancı uyrukluların eş ve çocukları İkamet tezkeresi olan yabancı uyruklu kişinin eşi ve çocukları da ikamet tezkeresi talebinde bulunabilirler.

Yabancı uyruklu çocukların ikamet izinleri 18 yaşından küçük olan yabancı uyruklu çocuklar, Türkiye'de ikamet izni bulunan anne veya babalarına refakat edebilirler.

Aile ikamet izinlerinde, aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen, Türk vatandaşı veya Türkiye’de yasal olarak kalmakta olan ve “destekleyici” olarak nitelendirilirler. 18 yaşından küçük çocukların, gelir durumu olmayacağı için destekleyici olarak kabul edilemezler. Bu nedenle Türk vatandaşı olan çocuğun yabancı uyruklu anne veya babası, çocuğa refakat edemezler. Aile ikameti alamazlar. Bu durumdaki yabancılar 'Kısa Dönem İkamet İzni' alabilirler.

İkamet izni (tezkeresi) olan çocuğa refakat amaçlı tezkere alınabilir mi? 18 yaşından küçük çocukların, gelir durumu olmayacağı için destekleyici olarak kabul edilemezler. Bu nedenle Ikamet tezkeresi bulunan çocuğun yabancı uyruklu anne veya babası, çocuğa refakat edemezler. Alile ikameti alamazlar. Bu durumdaki yabancılar 'Kısa Dönem İkamet İzni' alabilirler.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page